Lånefinansieringssystem

Bytelabs webbaserede Lånefinansieringssystem gør arbejdsprocessen med lånefinansieringen nem og overskuelig for finansieringsselskaber, bilforhandlere og andre samarbejdspartnere. Lånesystemet, der kan integreres med Bytelabs Leasingsystem, gør det muligt at konfigurere en række forskellige satser, som påvirker låneydelsen og finansieringsavancen for de involverede parter. Desuden er Lånefinansieringssystemet udviklet fra bunden i .NET og kan dermed modultilpasses specifikt til kundens behov. Systemet kan tilgås via standardbrowsere af både finansieringsselskaber, forhandlere og bilkøbere, og understøtter blandt andet følgende lånetyper:

  • Lån med/uden pant
  • Lån med restgæld
  • Privat lån
  • Erhvervslån

Nedenfor er der taget udgangspunkt i nogle unikke funktioner i Lånefinansieringssystemet, som understøtter ovenstående lånetyper. En beskrivelse af lånesystemets grundlæggende systemmoduler findes under Bytelabs Finansieringssystem. Lånetyper og funktioner uddybes yderligere i vores Leasing- og Lånefinansieringsordbog.  

 

Ønsker du at vide mere om Lånefinansieringssystemet? Kontakt os.

Hent biler fra DMR

Bytelabs Lånefinansieringssystem er integreret med Digital Motorregister (DMR), der blandt andet gør det muligt for den enkelte bilforhandler at hente, afgiftsregistrere og indregistrere nye biler, hvorfor både forhandler og bilkøber begge sparer tid på købsprocessen. Faktisk gør integrationen med DMR det muligt for bilforhandleren at give bilkøberen nummerpladen på den indkøbte bil med det samme, uanset om kunden køber bilen i weekenden eller på en hverdag. Med integrationen til DMR afsluttes købsprocessen dermed hurtigere, hvilket gør systemmodulet til en unik funktion ved Bytelabs Lånefinansieringssystem - en funktion som mange af vores kunder har stor gavn af i dag.

DMR

Digital Tinglysning

Bytelabs Lånefinansieringssystem er også integreret med Elektronisk Tinglysning, hvilket gør det muligt for finansieringsselskabet at foretage en automatisk tinglysning af biler i Bilbogen. Dette vil optimere processen for lånefinansieringen, fordi finansieringsselskabet hurtigt kan kontrollere og tilføje, om der er pant og/eller restgæld i den pågældende bil, som ønskes solgt.

   

Opslag af gennemsnitlig salgspris

Dette modul er specifikt udviklet til at kunne foretage registeropslag på, hvad prissætningen på en bil bør være i forhold til markedet. Dette er ifølge Bytelabs vurdering en helt essentiel funktion, som automatisk beregner gennemsnittet for prissætningen af relaterede biler. Funktionen gør det således muligt for jer, som finansieringsselskab at sikre, at den finansierede pris er tilpasset markedet.

 

Vilkårsstyring på sælgerniveau

Med dette modul har finansieringsselskabet mulighed for at tildele en specifik adgang på sælgerniveau. Det betyder, at i kan kontrollere, hvilke lån den pågældende bilforhandler skal have adgang til. Hvad enten der er tale om blankolån, forhandlerlån eller værkstedslån, kan finansieringsselskabet altså bestemme, hvilken sælger der kan ansøge den pågældende lånefinansiering. Desuden er det muligt at bestemme prissætningen for den enkelte forhandler blandt andet ved at opsætte individuelle rammer for gebyrer og provisioner.

Vilkaarstyring

 

Her kan du se en liste over vores samlede hyldeprodukter inddelt efter område:

Leasing

Lånefinansiering

Udlejning

Flådeindblik

Ønsker du en uddybende definition af funktioner og begreber?

Ønsker du at høre mere om Lånefinansieringssystemet?

Kontakt os