Udlejningssystem

Genvejen til nemmere låne- og udlejningsbiler

Udlejningssystemet understøtter og optimerer alle arbejdsgange, der er i forbindelse med at låne eller leje en bil ud. Systemet er udviklet som en webapplikation og kræver derfor ikke præinstalleret software. Dette gør systemet meget fleksibelt og billigt i drift.

Fordele ved Udlejningssystemet

  • Nemt at bruge
  • Alle arbejdsgange er sat i system
  • Profitmaksimerende
  • Giver overblik og kontrol over flåden

Systemet tager udgangspunkt i den klassiske planlægningstavle, som Bytelab har gjort digital i forbindelse med udviklingen af systemet. Men udover at systemet gennem planlægningstavlen giver et overblik over flåden, så er der et væld af funktioner, som optimerer hele arbejdsprocessen.

Nedenfor er et udvalg af de forskellige arbejdsgange og dertilhørende funktioner uddybet og illustreret.

Hvis du vil høre mere om Bytelabs udlejningssystem, skal du være velkommen til at kontakte os.

Reservation af bil

Efter bilen er blevet valgt fra planlægningstavlen, opretter systemet automatisk en reservation, som afspejler det valgte tidspunkt på planlægningstavlen. Det er naturligvis muligt at ændre i tidspunktet under reservationen. Bilen vil blive sat som reserveret, så snart reservationen er udført.

Kontrakt og skadekort

Når kunden har afhentet køretøjet, ændrer bilen status til at være udlejet. Dette sker i forbindelse med, at systemet genererer en PDF-kontrakt, hvorpå lejeperioden, bilen, lejer mm. er opgivet. Som noget helt unikt bliver bilens skadekort påtrykt kontrakten, således både lejer og udlejer ikke er i tvivl om, hvilke skader der er på bilen inden lejeperioden påbegyndes. Kontrakten arkiveres i øvrigt automatisk i systemet. Denne kontrakt kan også benyttes som dokumentation for bilens kørsel over for SKAT.

Når en bil er udlejet, og der er blevet udskrevet en kontrakt, vil bilen blive markeret som udlejet. Under kontraktlisten er der mulighed for at få et overblik over alle kontrakter. Her er der også mulighed for at søge tidligere kontrakter frem, hvis der eksempelvis er kommet en P-bøde. Dette gøres simpelt ved at søge på registreringsnummeret og datoen, hvorefter systemet vil finde frem til kontrakten for perioden.

Digitalt skadekort

Det kendte skadekort er i udlejningssystemet blevet gjort digitalt. Det betyder, at når bilen er kommet retur, og der desværre er konstateret skader på bilen, så er det muligt at notere disse skader i systemet. Der klikkes blot på det digitale skadekort, hvorefter omfanget og beskrivelsen af en skade noteres. Der er desuden også mulighed for registrere kilometerstand og tankstand, hver gang bilen kommer retur. Dette kan i øvrigt knyttes op mod et gebyr, hvis kunden har kørt mere end det tilladte.

Fakturering

Når alle registreringer er fuldført, kan lejemålet gøres op, og der kan udskrives en faktura til kunden. Udlejningssystemet kan i øvrigt integreres med de mest udbredte DMS'er i autobranchen, såsom DRACAR+, hvorfor det er muligt at sende ordren videre, hvorfra den bliver bogført. Når dette trin er afsluttet, bliver bilen igen tilgængelig for udlejning.

Hvad så nu?

Vi sætter gerne en demoversion af udlejningssystemet op til dig, så du selv har mulighed for at prøve det. Vi giver i den forbindelse naturligvis også en introduktion til systemet. Du skal også være velkommen til at kontakte Jakob eller Adrian

Produkter til automobilbranchen

Her kan du se en liste over vores samlede hyldeprodukter inddelt efter område:

Leasing

Lånefinansiering

Udlejning

Flådeindblik

 

Få styr på den interne flåde

Ønsker I i stedet at styre hele den interne flåde, frem for låne- og udlejningsbiler, er vores Fleetsystem det rette valg. Fleetsystemet og udlejningssystemet arbejder sammen, således biler flyder frit mellem de to systemer.

Relevante blogindlæg

Neden for kan du finde relevante blogindlæg, som har med vores Udlejningssystem at gøre