Hvordan vi arbejder

Som udgangspunkt udvikler Bytelab webbaserede løsninger. Vores valg betyder, at Bytelabs løsninger kan tilgås fra alle typer af operativsystemer og generelt ikke kræver de store tekniske ændringer hos vores kunder. Desuden gør webbaserede løsninger det nemt for os at holde vores kunders systemer konstant opdaterede.

Hos Bytelab er vi begejstrede for de muligheder teknologien giver os, som kan gøre vores hverdag bedre. Vi er derfor hovedsagligt et udviklingshus med egen udviklingsafdeling, hvor vi altid stiller vores kunders behov og problemstillinger op overfor den nyeste og mest funktionelle teknologi for at skabe den bedste løsning. Bytelab udvikler helst løsningerner i tæt samarbejde med vores kunder, hvor vi ud fra en tankegang omkring agilitet arbejder i iterationer og sprints.

Metodisk-tilgang-bytelab

Der er mange måder at angribe en problemstilling på. Nogle har en bestemt, ensartet måde at arbejde på, om det så er ud fra SCRUM, PRINCE2, IPMA eller andre anerkendte projektmetoder. Hos Bytelab er vi af den overbevisning, at det ikke er projektmodellen, der skal bestemme projektet, i stedet lader vi projektet bestemme projektmodellen.

Du kan på de følgende sider se nærmere om, hvordan vi arbejder, når vi udvikler software og supporterer vores kunder.

3 grundlæggende elementer

Vi har valgt at definere dette punkt i 3 underpunkter, som vi mener, afspejler de elementer, der indgår i vores arbejde. Vi har valgt at kalde dem: