Metode

Det er næsten umuligt for os at beskrive, hvordan vi hos Bytelab griber et projekt an - fra en forretningsmæssig problemstilling til et færdigt produkt. Da problemstillingerne ofte er så komplekse, at det er umuligt at angribe dem på samme måde hver gang.

I stedet ser vi hos Bytelab projektet an, og fastlægger en metode herefter - vi vil helst ikke lade en metode fastlægge projektet. Når det så er sagt, bør det dog fremhæves, at Bytelab arbejder ud fra principperne omkring SCRUM. Sagt på en anden måde, så arbejder vi ud fra vores egen tilpassede version af SCRUM.

Derfor har vi også bygget vores eget system, Task Manager, til at håndtere vores projekter i. Systemet understøtter Bytelabs måde at udvikle på, og hvis det ikke lever op til vores krav, kan vi sørge for forbedringer med det samme, da vi selv har udviklet det. Hele systemet er dybt integreret i Bytelabs projektbaserede organisation, som også betyder, at vores kunder får adgang til systemet, hvor det bl.a. er muligt at oprette ændringsanmodninger og få øjebliksbilleder af et konkret projekt.

Vi arbejder SCRUM-inspireret, dog tilpasses metoden til det enkelte projekt. Kræver et projekt et omfattende databasedesign, har vi ikke mulighed for at vise konkrete funktioner, idet det er fundamentet for systemet, vi arbejder på. Derfor er større projekter gerne kendetegnet ved, at den første sprint er af længere varighed, hvor det hovedsagligt er uddybende spørgsmål om data, der kræver kundens involvering. Umiddelbart herefter kører vi gerne i meget korte sprints på helt ned til uges varighed, hvor kunden får leveret et inkrementelt system med nye funktioner en aftalt dag i ugen. På baggrund af den inkrementelle proces kommer kunden med ugentlig feedback, således vi sikrer, at systemet konstant er i overensstemmelse med kundens forventninger.

Hos bytelab arbejder vi SCRUM-inspireret

En fællesnævner for vores projekter er dog, at; de alle bliver fulgt af kompetente, veluddannede og erfarne projektledere, der sikrer en stringent proces gennem hele forløbet.

Agile metoder

Vores måde at udvikle software på er inspireret af de agile metoder. Hvor specielt følgende er i fokus:
  • Individer og interaktion
  • Inkrementelt fungerende software
  • Samarbejde med kunden
  • Forandringer er velkomne

Du kan læse mere om de agile metoder på siden om det agile manifest.