Bliv klogere på beskatning af firmabil

Brancheviden

Det danske afgiftssystem har længe været et af de mest omfattende og komplicerede i verden, og det er bestemt ikke blevet nemmere at gennemskue de senere år med hyppige ændringer i satser og beregningsmetoder. Vi giver dig her et indblik i de elementer, der påvirker beregningen af beskatning ved køb af firmabil. Vi kommer bl.a. ind på registreringsafgift, diverse fradrag og selve beskatningsværdien, som er grundlaget for den pris, du skal betale hver måned.

Registreringsafgift

Registreringsafgiften danner grundlaget for beregning af beskatningsværdien på en bil. Vi starter derfor med at klarlægge de elementer, der gør sig gældende.

Det er bilens CO2-udledning, der tages udgangspunkt i for at beregne en bils nyværdi. Hertil er lavet tre kategorier, som bilerne inddeles efter:

 • Nulemissionsbiler (Det er biler, som ikke udleder CO2 i drift)
 • Lavemissionsbiler (Det er biler, som maksimalt udleder 49,9 gram CO2 i drift)
 • Øvrige køretøjer (Det er biler, som udleder fra 50 gram CO2 og op i drift)

*Ovenstående kategorisering trådte i kraft d. 18. december 2020.

Som det er lige nu, favoriseres nulemissionsbiler mest, bl.a. ved, at de er helt afgiftsfritaget - hvis de vel og mærke har en nyværdi på maksimalt 470.000 kr. Overstiger nyværdien dette, betales der ”kun” 40% afgift. Dette gælder dog kun, hvis bilen indregistreres inden 2026, hvorefter den udfases løbende mod 2035.   

Ved lavemissionsbiler ligger registreringsafgiften på 50% af nyprisen, hvis bilen indregistreres i 2022. Der sker nemlig en løbende forøgelse af procentsatsen mod 2035, som vist nedenfor:

 

Ved øvrige køretøjer med en CO2-udledning over 50 gram udregnes disse efter følgende satser:

 • 25 % af nyprisen op til 65.800 kr.
 • 85 % af nyprisen fra 65.800 kr. op til 204.600 kr.
 • 150 % af nyprisen over 204.600 kr. 

 

Bundfradrag

Ved indregistrering af biler i 2022 er bundfradraget i registreringsafgiften som følger:

 • Nulemissionspersonbiler: 167.500 kr.
 • Lavemissionspersonbiler: 48.750 kr. (efter CO2-tillæg)
 • Øvrige køretøjer: 21.900 kr. (efter CO2-tillæg)

 

Midlertidigt batterifradrag på nul- og lavemissionsbiler

Som et nyt element i beregningen af registreringsafgiften er der d. 01.01.22 indført et midlertidigt batterifradrag, som i 2022 er op til 1.300 kr. pr. kWh.

Batterifradraget er dog ikke kommet for at blive og bliver derfor udfaset mod 2025 som vist neden for:

 • 2023:Op til 900 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2024: Op til 500 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2025 og frem: Batterifradrag bortfalder

 

Nu har vi styr på elementerne, der påvirker beregningen af registreringsafgiften, som nu kan danne grundlag for beregning af beskatningsgrundlaget.

 

Beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget er den værdi, som firmabilsejere skal have for øje, når de ønsker at lease en bil. Beskatningsgrundlaget tager udgangspunkt i en procentsats af nyprisen, som dog udfases mod 2025 som vist nedenfor:

 • 2022: 24 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 21 % af den resterende værdi
 • 2023: 23,5 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 21,5 % af den resterende værdi
 • 2024: 23 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 22 % af den resterende værdi
 • 2025 og frem: 22,5 % af hele bilens beskatningsgrundlag

 

Kort fortalt betyder ovenstående, at beskatningsgrundlaget for firmabiler skal justeres hvert år frem til 2025 – indtil denne beregningsmodel er udfaset.

Ved leasing af biler, som de fleste firmabilister gør, skal der ske en genberegning af bilens indkøbspris efter 3 måneder fra 2022. Her skal der ske en genberegning, som justerer nyprisen ud fra en markedsbetragtning – altså hvor meget koster en tilsvarende bil på markedet i dag. Denne markedsværdi tilbagediskonteres, hvilket giver den tekniske nypris.

Bilberegning.dk kan hjælpe med at genberegne køretøjer – Læs mere her

 

Leasingkontrakter over 36 mdr.

Den aktuelle markedsværdi, som fx kan findes ved brug af Bilberegning.dk, bruges også i leasingkontrakter, hvor bilen er ældre end 36 mdr. Det kan være leasingkontrakter, som forlænges, men også biler, som genleases. Som udgangspunkt reduceres beskatningsgrundlaget med 75% af den oprindelige beskatning, så længe der ikke er sket ændringer i den forudgående leasingperiode.

Er det en brugt bil (mere end 36 måneder gammel), værdiansættes den skattemæssigt til handelsprisen inkl. leveringsomkostninger samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og klargøring.

 

Egenbetaling

Betaler firmabilsbrugeren selv en del af leasingydelsen, sænkes den skattepligtige værdi af bilen med det specifikke beløb. Reduktionen sker enten i medarbejderens brutto- og/eller nettoløn.

 

Beskatning af ladestander

Tidligere indgik en ladestander i firmabilsbrugerens beskatning, men fra d. 01.07.21 er dette ikke længere gældende ved arbejdsgiverbetalte ladestandere i privaten. Har man en ladestander fra før d. 01.07.21, og har firmabilsbrugeren været beskattet af fri bil i min. 6 måneder, kan ladestanderen overdrages skattefri til brugeren. 

 

CO2-tillæg

Til den skattepligtige værdi af alle personbiler og varebiler skal der yderligere betales et CO2-tillæg. 

I 2022 ser niveauet således ud for personbiler:

 • Op til 125 g. CO2 pr. km:253 kr. pr. g. CO2 pr. km
 • 125-160 g. CO2 pr. km:506 kr. pr. g. CO2 pr. km
 • Over 160 g. CO2 pr. km:961 kr. pr. g. CO2 pr. km

For varebiler er CO2-tillægget på 253 kr. pr. g. CO2 pr. km, uanset hvor mange gram CO2 varebilen udleder.

 

Miljøtillæg

Til den skattepligtige værdi af fri bil skal der også tillægges et miljøtillæg. Fra 1. januar 2022 er miljøtillægget 350 % af den årlige ejerafgift og vil stige gradvist til 700 % i 2025, hvilket gælder for alle biler uanset indregistreringsdato.

 

Såfremt I kunne tænke jer et indblik i, hvorledes det bliver nemmere at styre beregninger og regler – så kontakt Bytelab – vi har flere produkter til at hjælpe jer med at kalkulere de korrekte værdier ind i eksempelvis leasingberegninger på nye og brugte biler.

arrow_back
Forrige artikel
IT-sikkerhed er en nødvendighed
apps
arrow_forward
Næste artikel
Alphabet Denmark A/S & Bytelab A/S indgår samarbejde
Rasmus Klemmensen

Rasmus Klemmensen

Marketingansvarlig

Telefon +45 87 11 33 23
Mail rasmusk@stacc.com

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til et af vores indlæg, eller hvis du ønsker en dialog om et muligt samarbejde.

© Stacc Bytelab 2024 - Designed by Creative ZOO