Bytelab deltog i Automotive Finance 2019

Brancheviden

En gang om året afholdes Automotive Finance, som er en konference, hvor både importører, banker, leasingselskaber og IT-leverandører deltager. Bytelab har deltaget de sidste fem år, da vi ser det som en vigtig konference, hvor vi kan holde hos opdateret på bilbranchen i et globalt perspektiv. Til dette års konference deltog flere interessante internationale aktører, som alle har deres eget syn på udviklingen i bilbranchen.

Et af de første oplæg til dette års konference var af Dr. Wolfram Sopha, Professor i Automotive Management ved The Nürtigen-Geislingen University. Han havde nogle interessante input og tanker i forhold til de tendenser, bilbranchen kigger ind i nu og i fremtiden.

Hvordan ser markedet for biler ud i fremtiden?

Et af de store politiske spørgsmål og det, som også kommer til at drive udviklingen i bilbranchen, er et stadigt større og større fokus på udledningen af CO2. Det er tydeligt, at bilbranchen er i fuld gang med at transformere sig over i en mere bæredygtig form, men der skal mere til fra politisk side, hvis udviklingen virkelig skal rykke.

I Beijing er de fx gået striks til værks, hvor borgerne ikke har mulighed for at købe en bil på traditionel vis. For at kunne købe en bil kræver det, at man vinder en nummerplade i deres Car Plate Lottery. Og chancen for at vinde en licens er blot 1-2000 hver måned. Er man så en af de heldige til at vinde en nummerplade, er der stadigvæk nogle begrænsninger. Hver bil i Beijing skal fx være inaktiv i minimum én dag om ugen, hvilket bestemmes af nummerpladen.

Det kan lyde voldsomt og nok ikke noget, der lige sker i lille Danmark, men i Beijing (og i mange andre storbyer) kæmper man med voldsomme forureningsproblemer. De har derfor været nødsaget til at tage skrappere midler i brug for at begrænse udledningen fra biler. Man kan altid diskutere om Car Plate Lottery er den rigtige løsning, men uanset hvad skal gøres noget. Dr. Wolfram er også af den overbevisning, at et større politisk pres vil være dét, der for alvor kommer til at skubbe til udviklingen af innovative løsninger i bilbranchen på globalt plan.

I Norge er de gået i en helt anden retning. I stedet for at gøre det svært (ja, noget nær umuligt) at eje en benzinbil, har de i stedet gjort det yderst attraktivt at eje en elbil. Elbiler er nemlig 100% moms- og afgiftsfritaget i Norge. Derudover må elbilerne køre i busbanerne og parkeres gratis i byerne. Det har været medvirkende til, at der i 2018 blev købt 30 gange flere elbiler i Norge end i Danmark. Og vi skal lige huske på, at Norge længe har været kendt som et foregangsland, når det kommer til at producere olie, gas og andre fossile brændstoffer og råvarer.

Hvorfor gør vi så ikke det samme andre steder? Det gør vi ikke bare, fordi der nu er begyndt at tegne sig nogle udfordringer ved det høje antal solgte elbiler. Der er pludselig opstået en pladsmangel i de større byer, fordi der nu er så mange elbiler på vejene. Der er kø ved de opstillede ladestandere, der er ingen ledige parkeringspladser og busbanerne er fyldte. Infrastrukturen har simpelthen ikke kunne følge med, og derfor er Norge nu begyndt at justere i alle fordelene ved at eje en elbil, hvilket skaber store frustrationer for alle elbilejere i Norge. 

I Danmark har målet været mellem 500-1.000.000 elbiler på vejene i 2030, men med den nye socialdemokratiske regering, er dette tal skrottet. Man holder stadigvæk fast i at stoppe salget af alle benzin- og dieselbiler fra 2030, men hvis det skal give mening, er infrastrukturen nødt til at kunne bære et øget antal elbiler. Derudover giver det sig selv, at den el, der bliver produceret, skal komme fra vedvarende energi og ikke fra kulkraftværker mv.

 

Færre biler til flere mennesker?

Der er også et stort globalt fokus på, hvordan vi får flere mennesker til at deles om bilerne, så færre mennesker går ud og anskaffer sig en bil. Det har skabt et marked for delebilsordninger. Det lyder som sund fornuft, men det har indtil videre ikke vist sig at have den ønskede effekt. Det er klart, at med delebilsordninger kan flere personer deles om én bil, hvorfor man umiddelbart må antage, at antallet af biler må falde - men det er ikke den tendens, vi har set. I hvert fald ikke endnu…

Vincent Rupied, Director Strategy – Innovation fra BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, kan på baggrund af en rapport af Boston Consulting Group fortælle, at delebilsordninger kun vil mindske bilsalget i EU med 1,3 % i 2021. Det svarer til ca. 182.000 biler ud af det samlede salg på hele 21.233.000 biler hvert år. Til gengæld vil vi købe 96.000 flere biler for at dække efterspørgslen på delebiler, så den samlede reduktion kun vil lyde på 0,5 %.

 

Det kan lyde underligt, men der er forskel på, om vi fylder flere mennesker i hver bil pr. tur, eller om bilerne skal køre mere, fordi flere mennesker skal bruge dem forskudt af hinanden. Biler er i dag bygget til, at der vil være tidspunkter, hvor de ikke er ude at køre. Ændres brugsmønstret, vil bilerne hurtigere blive slidte, og dermed udskiftet i hurtigere intervaller, hvilket vil modvirke det ønskede resultat. 

Men kan vi ikke bare blive bedre til at køre sammen? Jo, men flere analyser peger på, at man værdsætter det at have sin egen bil til rådighed meget højt, og det er man i høj grad villig til at betale dyrt for. Der er lavet undersøgelser, der viser, at man maksimalt vil vente 7 minutter på en bil, hvilket sætter store begrænsninger for delebilsordninger. Man vil gerne kunne køre afsted, så snart man har brug for det. Der ligger en stor grad af frihedsfølelse i at have en bil til rådighed 24/7, så man ikke skal bøvle med ventetid og koordinering.

I USA er det at eje en bil lig med frihed. USA er kendt som ”The land of the free” med en utrolig stærk frihedsfølelse, og det betyder også, at man skal have sin egen bil til rådighed. De kæmper derfor også med bl.a. pladsmangel på deres veje. Derfor har de siden 1995 lavet HOV/Express-Lanes på flere vejstrækninger i USA, som man bl.a. kan benytte, hvis man er mere end bare én person i bilen. Alligevel ser man hver dag horder af biler holde i lange køer i alle de højre spor, hvorimod HOV/Express Lane sporet næsten er helt bilfrit. Det virker helt grotesk, da man ved hjælp af blot én passager kunne komme meget hurtigere frem, men det er et glimrende eksempel på, at man hellere vil sidde i kø end at pendle sammen med andre. 

Det betyder dog ikke, at de i USA blot lader status quo være intakt. Som noget nyt i 2019 må man nu bruge sporene, selvom man kun er én person i bilen, hvis man kører i en elbil. Dermed håber de på, at endnu flere amerikanere vil skifte til elbiler fremfor de store SUV’er. Derudover arbejdes der også hårdt på at udvikle førerløse taxier, og de er faktisk langt i udviklingen af dem.  Dog ser vi dem nok ikke i morgen eller i næste uge, da der stadigvæk ligger mange udfordringer derude både af teknisk, forbrugsmæssig og juridisk karakter.

Hvor findes løsningen så?

Løsningen skal findes flere forskellige steder. En vigtig del af bevægelsen mod en mere miljørigtig bilbranche afhænger af politikerne, som skal være med til at skabe endnu bedre forhold til at udvikle attraktive løsninger, som både tilgodeser miljøet men også forbrugerne. Det skal være mere attraktivt at køre i miljørigtige biler, men bilerne gør ikke forskellen alene. Infrastruktur og energikilder skal også optimeres, så vi står bedre rustet til den stadig stigende efterspørgsel, uanset om det er til privat eller offentlig transport. Løsningerne kommer ikke over natten, og behovet for transport bliver ikke mindre med tiden. Tidligere undersøgelser har vist, at millennials ville bremse den generelle efterspørgsel efter biler, men nye studier viser, at det vigtigste for dem er fleksibilitet i transport, hvilket fortsat er biler.

 

Miljøet fyldte ikke alt til konferencen

Det kan virke som om, at miljøet var den altoverskyggende faktor til dette års konference, men der også andre emner på programmet, fx at vi i Danmark er langt fremme, når det kommer til leasing. Det skyldes formentlig vores høje beskatning af biler, som er med til at gøre leasing mere attraktivt i Danmark end i mange andre lande, men udlandet begynder at røre på sig. Man begynder at se lignende produkter, som bliver kaldt for Subscriptions. Disse Subscriptions bliver solgt som et månedligt abonnement, der er tænkt som værende meget fleksibelt.

Tyske Cluno.com er et godt eksempel på en Subscription, hvor man binder sig i 6 måneder og herefter kan skifte bil med 3 måneders varsel. Det hele styres via en app, hvor man nemt kan vælge imellem de tilgængelige biler. De har også et samarbejde med Porsche, som giver kunderne mulighed for at køre i en Porsche for en fast månedlig ydelse, som dækker alt – dog ikke brændstof. Porsche har også selv et lignende koncept, som de kalder for Porsche Passport, hvor man for min. 2.000 dollars om måneden, kan køre i forskellige Porsche-modeller, og selv bestemme i hvor lang tid man ønsker at køre i en given model eller blot skifte til en anden. Også her håndteres det via en app, hvor man selv kan rekvirere den model, man ønsker.

Det var tydeligt at se, at der er fokus på simple, all-inclusive, digitale løsninger, som gør det nemt og enkelt for brugerne at køre i biler til en fast pris om måneden. Lignende produkter ser vi også herhjemme med Dribe og Bilabonnement, og de er eksempler på den udvikling, der sker i markedet, hvor forbrugerne i højere grad ønsker fleksibilitet og frihed til nemt at skifte og vælge imellem forskellige biler, når det passer dem. Det sætter store krav til de løsninger, som bilbranchen kan levere, og her er digitaliseringen en vigtig faktor: "what is not digital to day, should be digital tomorrow".  

Selvom der var en generel klar holdning til, at digitaliseringen er altafgørende for bilbranchen, så var der delte meninger, om man ikke bare kan tage en løsning fra et land og implementere den i et andet...

Globale løsninger virker ikke

Til konferencen fortalte Hanneke Ter Velde, Global Director Direct Sales LEASEPLAN CORPORATION, at globale IT-løsninger ikke fungerer til alle markeder. Det betyder, at ét komplet system ikke lader sig gøre i flere forskellige lande, fordi der er for stor forskel på, hvor langt digitaliseringen er de forskellige steder. I Danmark er vi langt fremme, hvad angår brugen af IT, men hvis vi fx kigger mod de sydeuropæiske lande, er de langt bagefter. Her er et af de store problemer adgangen til datakilder og datavalidering, hvorfor systemer i Danmark ikke er lige så brugbare i disse markeder, da behovet er et helt andet.

Hvad kan vi så konkludere efter konferencen?

Det er tydeligt, at miljøet og dermed politiske tiltag har en stor betydning for udviklingen i bilbranchen. Det sætter store krav til bilproducenterne, men også til de løsninger som bilbranchen skal tilbyde helt normale borgere. For skal løsningerne virkelig rykke ved de private forbrugere, så skal de være så nemme og bekvemmelige, at ejerskabet af egen bil ikke kan svare sig.

Elbiler er som udgangspunkt mere miljøvenlige end traditionelle benzin- og diesel biler. Dog er det på nuværende tidspunkt en ressourcekrævende proces at udvikle og bygge elbiler. Derudover er der stadigvæk lang vej til, at infrastrukturen er på plads i sådan en grad, at elbiler kan få deres gennembrud. Og et gennembrud kræves der flere steder fra, før bilbranchen er i mål.

Digitaliseringen fylder også mere og mere i bilbranchen, og de digitale løsninger bliver i højere grad smeltet sammen med eksisterende og nye produkter, hvis primære fokus er at tilgodese en høj fleksibilitet i kundernes hverdag. Det skal være nemt at eje, lease eller abonnere biler, og det kræver gode systemer, som kan håndtere et stadigt stigende behov.

arrow_back
Forrige artikel
Bytelab leverer nyt rekordregnskab
apps
arrow_forward
Næste artikel
Bytelab Sommerfest 2019
Rasmus Klemmensen

Rasmus Klemmensen

Marketingansvarlig

Telefon +45 87 11 33 23
Mail rasmusk@stacc.com

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til et af vores indlæg, eller hvis du ønsker en dialog om et muligt samarbejde.

© Stacc Bytelab 2024 - Designed by Creative ZOO