Har I styr på kreditværdighedsvurdering?

Om Bytelab

I april 2021 offentliggjorde Finanstilsynet & forbrugerombudsmanden en vejledning til, hvordan man som kreditgiver kan efterleve retningslinjerne i forbindelse med en kreditværdighedsvurdering.

Finansielle virksomheder, som ønsker at yde kredit til forbrugere, har (siden 2010) været forpligtede til at vurdere forbrugeres kreditværdighed, før en evt. bevilling. Formålet med en kreditværdighedsvurdering er at udføre en rådighedsberegning med henblik på at vurdere om en given kundes mulighed for tilbagebetaling af lån er realistisk. 

Det er dog efterfølgende konstateret, at flere kreditgivere ikke har efterkommet forpligtigelsen. Finanstilsynet & forbrugerombudsmanden er derfor kommet med en vejledning til, hvordan man som kreditgiver kan efterleve retningslinjerne i forbindelse med en kreditvurdering.

 

Påkrævede data i en kreditværdighedsvurdering

Rådighedsbeløbet er det økonomiske pejlemærke i en grundig kreditværdighedsvurdering. Det er derfor altafgørende, at de data, som ligger til grund for udregningen af en KVV, er fyldestgørende. Det er i den forbindelse ikke nok at bede forbrugeren om et verificerede budget og nogle lønsedler. Kreditgiver er i stedet nødt til selv at indhente en lang række relevante oplysninger såsom:

  • Personlige forhold (legitimationsoplysninger mv.)
  • Indtægtsforhold (lønsedler, årsopgørelser mv.)
  • Gældsforhold (RKI, restancer mv.)
  • Udgifter mv. (Kontoudtog mv.)

Håndteres indsamlingen af ovenstående data manuelt, pålægges kreditgiver en betydelig administrativ byrde. Ydermere fordrer processen korrekt håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til gældende GDPR-lovgivning.

Der kan i den henseende være meget tid at spare ved at automatisere processen, så alle data indhentes automatisk og efterfølgende behandles korrekt.

Automatisér processen for kreditværdighedsvurderinger

Til at lette den store administrative har vi udviklet Bytelab Car Commerce, som er et komplet låne - og leasingsystem til bl.a. effektiv håndtering af kreditværdighedsvurderinger.

Leasingsystemet er opbygget af en række moduler. Modulet Digital Onboarding kan sørge for automatisk indhentning af forbrugernes samtykke vedr. eSkat samt anden relevant dokumentation og legitimation. Dermed kan du sikre en nem og ensartet proces, hvor forbrugerne selv uploader relevante informationer på en sikrede platform.

Med modulet Kreditvurdering kan alle informationerne behandles. Derudover udfører modulet automatisk en række tjek - bl.a. Tinglysningen, DMR, Bilbogen, Experian samt indhentning af eSkat-oplysninger.

Efter endt vurdering kan sagen færdiggøres og underskrives med modulet Digital Signatur, som sikrer en effektiv sagsafslutning.

arrow_back
Forrige artikel
Er du opmærksom på omlægningen af ejerafgiften?
apps
arrow_forward
Næste artikel
Derfor skal du altid vælge en leverandør, som kender din branche!
Rasmus Klemmensen

Rasmus Klemmensen

Marketingansvarlig

Telefon +45 87 11 33 23
Mail rasmusk@stacc.com

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til et af vores indlæg, eller hvis du ønsker en dialog om et muligt samarbejde.

© Stacc Bytelab 2024 - Designed by Creative ZOO