Drømmen om en karriere inden for journalistik blev erstattet af forandringsledelse i IT-branchen.

Om Bytelab

Lysten til at skrive havde Thea fra en helt ung alder, men ved et tilfælde blev det en karriere inden for IT - i stedet for den oprindelige drøm om at blive journalist.

Thea har altid været glad for at skrive, og i en ganske ung alder var hun overbevist om, at journalistik og formidling var den fremtidige karrierevej for hende. 

”Der var flere faktorer, der spillede ind i drømmen om at blive journalist. Jeg har altid været glad for at skrive, egentlig i alle mulige genrer. Jeg brændte samtidig for at oplyse og informere om samfundsrelaterede emner til borgere, så de selv kunne tage stilling” - fortæller Thea. 

Skæbnen ville det dog anderledes. Hun tog en kandidat i Informationsvidenskab på Aarhus Universitet, fordi hun oprindeligt troede, at den bød på langt mere kommunikation og formidling. I stedet var det hovedsageligt tekniske betegnelser og udvikling af IT-systemer, som uddannelsen kunne byde på, men dette felt fandt Thea spændende. Hun blev grebet af de mere tekniske aspekter og anvendelsen af IT i et forretnings- og samfundsmæssigt perspektiv.

Selvom det for Thea ikke blev til journalistik, endte hun alligevel med at stifte bekendtskab med mediebranchen. Hun fik nemlig foden inden for hos aviser og nyhedsbureauer, fordi hun i mange år arbejdede for en leverandør af IT-systemer til netop nyheds- og mediebranchen.

I oktober 2017 landende hun så hos Bytelab, hvor hun som Chief Operating Officer har det overordnede ansvar for produktudviklingen. Her har hun bl.a. været med til at søsætte nye initiativer både omkring forretningen, men også ift. effektivisering af workflows og organisationen i sin helhed.

”Jeg har været hos Bytelab i lidt over tre år. Det har været en god tid, som har budt på mange oplevelser. Vores forretningsområde er spændende, fordi der sker forandringer, og vi samarbejder med nogle dygtige kunder. Bytelab er på en fortsat rejse hen mod at blive et produkthus, og den mission synes jeg er spændende at bidrage til."

 

”Jeg møder ikke mange andre kvindelige ledere i IT-branchen"

 

Thea befinder sig rigtig godt i rollen som leder hos Bytelab, hvor hun får lov til at arbejde med organisationsudvikling og forandringsledelse, som er blevet hendes passion. Hun er samtidig klar over, at det (desværre) er et sjældent syn med kvinder i IT-branchen og ikke mindst på ledelsesposterne.

”Jeg møder ikke mange andre kvindelige ledere i IT-branchen. Heldigvis er det mit indtryk, at der er flere på vej, fordi IT i dag er en ret bred og tværfaglig branche, hvor der er behov for mange kompetencer. Folk forbinder ikke længere kun IT med kodning og systemudvikling. Der er en anerkendelse af, at der også er behov for kreativitet, analytiske kompetencer og idégenerering. Samtidig er der mange stillinger indenfor opfølgning, projektledelse og -koordinering, som appellerer til kvinder, hvilket er med til at trække dem ind i branchen."  

 

"Kvinder kan bidrage med et andet perspektiv på tingene"

Selvom der kommer flere kvinder i IT-branchen, går det stadigvæk for langsomt. Hovedparten af de dimitterende fra landets IT-faglige uddannelser er mænd, så IT-branchen er forsat meget mandsdomineret, hvilket Thea mener er en skam.

”Kvinder er alt for underrepræsenteret i IT-branchen, og det er ærgerligt på mange måder, fordi kvinder kan bidrage med et andet perspektiv og dermed sikre, at vores IT-produktudvikling ikke bliver for partisk og understøtter et bestemt køns værdisæt og behov. Kvinder er storbrugere af teknologi i dag (fra webshops til smartphones), så det er skævt, at de ikke deltager i at designe og udvikle denne teknologi."

 

Hun mener også, at det I et større samfundsmæssigt perspektiv handler om ligestilling, hvor kvinder i højere grad skal være repræsenteret i denne vigtige udvikling af teknologien, vi anvender overalt i vores hverdag. Og det handler om at skabe nogle virksomheder, som har en god arbejdskultur bygget på en mangfoldighed af kompetencer og perspektiver i organisationen.

En af grundene til, at der er en overvægt af mænd i IT-branchen findes bl.a. i manglen på kvindelige rollemodeller, som kan være med til at vise vejen for de unge kvinder.

”Jeg har selv som ung manglet kvindelige rollemodeller – og de få jeg har mødt, syntes jeg indimellem gik for meget ind på mændenes præmisser. For mange unge kvinder kan det handle om, at det er udfordrende at skulle definere sin egen identitet i en mandsdominerede branche, hvor der ikke er så mange andre at spejle sig i. Måske er nogle kvinder skræmt af koncentrationen af mænd, fordi de kan tænke, at kulturen på arbejdspladsen er præget af mere maskuline værdier og tvivler derfor på, om de kan finde sig til rette i det. Måske er der fordomme omkring en gaming-kultur og for meget pizza? Jeg tror dog, at denne stereotype opfattelse af branchen er ved at ændre sig.”

"Piger kan hurtigt blive præget af fordommene om IT-branchen"

 

Foruden nogle stærke kvindelige rollemodeller tror Thea, at det er vigtigt, at vi får sat tidligt ind overfor de unge piger, så de får et mere nuanceret indtryk af, hvilke stillinger der er i IT-branchen, og hvad en IT-virksomhed har at byde på. Derudover er det vigtigt, at de lære, at mange af de gængse fordomme om IT-branchen ikke passer.

”De kan hurtigt blive præget af fordomme eller nogle forkerte antagelser, som afholder dem fra at søge ind på IT-uddannelserne. Jeg tror, det er vigtigt at give de unge kvinder noget selvtillid på dette område – så de ikke fravælger IT vejen."

Thea mener også, at IT-virksomheder kan blive bedre til at tage de unge kvinder i praktik, så de kan få et virkelighedsnært indblik i arbejdet hos en IT-virksomhed. Hun tror også, det er vigtigt med politiske initiativer for at sikre flere kvinder på IT-uddannelserne. Det kan være i form af målrettede kampagner på sociale medier eller nogle foredrag og oplæg på skolerne for at få fanget deres interesse. IT-branchen har brug for flere kvinder - og med den rette indsats skal det nok lykkes. 

arrow_back
Forrige artikel
Gå fra komplicerede regneark til et funktionelt og sikkert softwaresystem til lån og leasing
apps
arrow_forward
Næste artikel
Et stort og rungende farvel til 2020
Rasmus Klemmensen

Rasmus Klemmensen

Marketingansvarlig

Telefon +45 87 11 33 23
Mail rasmusk@stacc.com

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til et af vores indlæg, eller hvis du ønsker en dialog om et muligt samarbejde.

© Stacc Bytelab 2024 - Designed by Creative ZOO