Director of Professional Services

Som led i en fokusering af vores kernekompetencer har vi valgt at udskille konsulentforretningen som en separat enhed hos Bytelab A/S, hvorfor vi nu søger en DIRECTOR til Professionel Services, der skal indgå i vores ledergruppe. Den nye DIRECTOR skal stå i spidsen for at tage den bestående konsulentforretning til nye højder både i og udenfor Danmark. Og både hos bestående og nye kunder. Samtidig ansættes en ny CCO med henblik på at øge de øvrige kommercielle indsatser på tværs af hele virksomheden i og udenfor Danmark. Bytelabs og din hjemmebane er på kontoret i Aarhus. Med stigende tilstedeværelse hos kunder i Skandinavien, må man forvente en bred kontaktflade.


Ansvar

Stillingen er nyoprettet som et led i en øget fokusering og kapitalisering af vores kompetencer som konsulenter og rådgivere. Hidtil har de egentlige kommercielle indsatser været drevet af vores CEO og grundlægger, Jakob Lykke Hansen. Det er derfor et væsentligt område, der nu udskilles med henblik på at gribe om mængden af projekter og forløse potentialet hos bestående og nye kunder. Det vil være et væsentligt bidrag til vores fortsat stærke udvikling. I denne rolle får man kort sagt ansvaret for konsulentforretningen i Bytelab. Afdelingen har en tvilling i softwarehuset, der leverer produkter og services. For at løfte potentialet kræver det en mangeartet indsats, hvor evnen til god planlægning, kommunikation, personaleledelse og eksekvering går hånd-i-hånd.

Eksempler på ansvarsområdet:

 • Personaleledelse og opbygning af afdeling – konsulentydelser
  • Med 8 medarbejdere p.t. og forventning til fordobling i løbet af 1-2 år
 • Planlægning og eksekvering af projekter i Danmark og Skandinavien
  • Udformning af projektplaner og ressourcestyring
  • Deltagelse i styregrupper med kunder
  • Håndtering af afvigelser og proaktiv indsats i forhold til opsalg
 • Tilgang af nye og flere kunder samtidig med sublim pleje af bestående portefølje
 • Fokus på rekruttering, onboarding og udvikling af medarbejdere
 • Samarbejde med Bytelabs øvrige kommercielle organisation
 • Udvikling af prismodel i samarbejde med CCO
 • Afdækning af marketingbehov og intern sparring om dette


Beføjelser

Du får alle beføjelser til at udvikle afdelingen. Dog foregår det også i denne rolle i samspil med dine kolleger i Bytelab, specifikt ledergruppen og vores CEO, Jakob Lykke Hansen. Så snart der er enighed, er der også opbakning til din eksekvering. Og så er det dit ansvar at involvere og sige til, hvis du skal bruge hjælp.


Opgaver

Til en start forventes en indkøringsperiode, hvor du skal lære vores kompetencer og ydelser godt at kende, for derigennem at blive din afdelings faste holdepunkt på adressen i Aarhus. Undervejs vil der i projektporteføljen være masser af kundedialog, projektledelse, optimering, kontraktforhandling, koordinering, forretningsudvikling og selvfølgelig løbende rapportering om fremdriften.


Kvalifikationer - faglige og personlige

Det er en klar forventning, at du har succesfuld erfaring med salg og rådgivning- og konsulentydelser i forbindelse med software til bilbranchen. Dertil kommer indgående kendskab til de enkelte aktører i markedet – og netværk til at komme i dialog med disse. Du skal have en solid forretningsforståelse af vores kunders virksomhed, så du kan veksle vores knowhow om software til konsulentydelser hos kunderne. Vi forventer, at du er uddannet på kandidatniveau eller tilsvarende og med 3-8 års erfaring fra lignende stilling, gerne med ledelsesansvar. Endelig skal du være en rummelig leder med masser af drive, som både kan gå forrest, ved siden af eller bagved, når organisationen skal udvikles. En ikke uvæsentlig del af opgaven består i at tage udviklingen af afdelingen til næste niveau, herunder med rekruttering, onboarding og udvikling af medarbejdere. Og med forståelse for at fungere med dine øvrige kolleger i en ejerledet kultur, hvor ejeren også er CEO.


Erfaringer

Dine erfaringer kan komme fra flere vinkler – enten fra vores kunders perspektiv eller fra et tilsvarende job. For begge dele gælder, at du skal kunne dokumentere din succesfulde erfaring. Har du tilmed erfaring fra en lignende kultur, er det en fordel. Det er en fordel, hvis du har bopæl i fornuftig afstand til Aarhus. Men forvent dog også noget rejseaktivitet.


Vil du være en del af Bytelab?

Hvis ovenstående profil passer på dig, kan du søge stillingen via dette link.

© Bytelab 2019 - Designed by Creative ZOO