Her kan du læse om modulerne til Bytelab Car Commerce

Sælgerplatform

Sælgerplatformen gør det let for dig som forhandler at finde den rette bil og oprette leasing- og lånetilbud. Du får direkte adgang til AutoDesktop og Bilinfo.net - og Sælgerplatformen fungerer netop som én samlet platform. Du kan finde biler i platformenes store bildatabaser og oprette tilbud på de biler, du vælger. Tilbuddene sendes direkte til behandling i finansieringsselskabet via BCC.

Integrationen mellem BCC og AutoDesktop/Bilinfo.net betyder i øvrigt, at du i begge systemer kan:

  • vælge mellem de forskellige, tilgængelige produkter/profiler, der er opsat i BCC (med vilkår, satser og renter)
  • udregne leasing- og låneydelser på tilbudstidspunktet
  • uploade/downloade filer, fx slutseddel, billede-id, årsopgørelse mv.
  • få automatisk status på behandling af ansøgninger
  • opsætte leasing- eller låneaftaler med mulighed for at vælge tillægsydelser og forhandlerservice


I AutoDesktop kan du endvidere:

  • skabe og fastholde en åben dialog mellem sælger og finansieringsselskab via kommentarer og fildeling

I Bilinfo.net kan du endvidere:

  • oprette bannerreklamer på bilbasen.dk og tiltrække kunder med tre aktive lånefinansieringstilbud

API-integration

Drømmer du om at lade dine kunder konfigurere og bestille biler direkte på din egen hjemmeside? Med API-integration kan kunden konfigurere ønskebilen, godkende aftalen, bestille bilen med NemID, betale online med den sikre betalingsløsning ePay, vælge udleveringssted og til sidst få at vide hvornår bilen forventes leveret. Alt sammen på jeres hjemmeside og i et visuelt udtryk, der matcher jeres eksisterende udtryk.

Når kunden ændrer sine ønsker til eksempelvis udstyr, tillægsydelser og service, sørger API-integrationen for, at leasing- og låneydelsen opdateres på få sekunder.

Flådeportal

Flådeportalen er løsningen, hvis I som leasing- og/eller finansieringsselskab ønsker at tilbyde flådekunderne et system, der kan håndtere hele processen fra opsætning af bilpolitik og rammer til behandling af ansøgninger.

Det er et brugervenligt værktøj til den ansvarshavende for håndtering af biler i virksomheden, som eksempelvis let kan sætte rammer og vilkår for definerede brugergrupper og dermed styre, hvilke biler virksomhedens medarbejdere må lease. For den enkelte medarbejder er det ligeledes let at konfigurere sin leasingbil og sende en ansøgning til godkendelse.

Digital signatur og GDPR-samtykke

Slip for det manuelle papirarbejde, hvor aftaledokumenter skal printes og underskrives i hånden. Med digital signatur i BCC bliver kontraktindgåelsen hurtig, effektiv og sikker for alle parter. Her sendes der et eksemplar af kontakten til de involverede parter, som bliver bedt om at skrive under med deres NEM-ID. Vi anbefaler Penneo som integrationspartner, men vi har mulighed for at lave integrationer med andre udbydere, som fx e-Boks.

 

Læs mere om Penneo her: https://penneo.com/da/

Leasing aktiver

Med dette modul kan du tilbyde lån og leasing af andre aktiver end biler. Det kan fx være trailere, landbrugsmaskiner, IT-hardware osv. Processen følger samme tilbudsflow, som ved lån og leasing af biler.

Der er mulighed for at få oprettet forhandlere i systemet, som via et login kan få adgang til beregneren. Adgangen til en forhandler bliver styret med rettigheder, hvilket gør det muligt at begrænse forhandlerens muligheder for at redigere i f.eks. leasingselskabets finansieringsomkostninger mv.

Kontrakter med leasing aktiver vil være synlige på porteføljelisten, så alle låne- og leasingkontrakter er samlet ét sted.

Forhandlerportal

Som bilforhandler får du med Forhandlerportalen et brugervenligt salgsværktøj, der giver dig et godt overblik over leasing- og låneansøgninger samt kontrakter. Forhandlerportalen gør det let at oprette tilbud, indhente kundesamtykke og få kontrakten underskrevet via digital signatur. Herefter sendes ansøgningen direkte videre til behandling hos finansieringsselskabet via BCC. Samtidig giver Forhandlerportalen dig et godt overblik over alle sager med en kort status.

Som en ekstra feature kan finansieringsselskabet dele relevante nyheder og dokumenter via Forhandlerportalen, så du som forhandler er opdateret på det sidste nye.

Digital Onboarding

Med Digital onboarding er det muligt at indsamle informationer om nye kunder nemt og hurtigt, da kunden selv kan indtaste alle relevante oplysninger via en kundevendt portal. Her kan indtastet informationer såsom navn, adresse og kontaktoplysninger. Derudover kan der uploades legitimation, såsom kørekort eller pas.

Efterfølgende kan der indtastes informationer om beskæftigelse og indtægt. Når alle påkrævede informationer er indtastet, kan der trykkes på ”Gem”, hvorefter informationerne er synlige i BCC, samtidig med at onboardingportalen låses, så der ikke kan foretages yderligere.

Adgangen til onboardingportalen bliver givet via et link, som automatisk dannes i Bytelab Car Commerce, og som efterfølgende kan mailes til kunden og en evt. meddebitor, som vil få et særskilt link. Alle påkrævede felter kan skræddersyes, så finansierings- eller leasingselskabet selv kan bestemme, hvilke informationer de ønsker.

Sæsonleasing

Det er muligt at håndtere sæsonleasing i BCC, så slutkunder har mulighed for at lease biler, som de kun ønsker at bruge i en afgrænset periode om året.

Med modulet Sæsonleasing kan der laves to særskilte leasingaftaler, der linkes sammen i BCC. Der oprettes først en normal leasingaftale (aktiv), hvorefter der kan tilknyttes en stilstandsaftale (passiv) med bare få klik. Stilstandsaftalen oprettes automatisk ved at kopiere den aktive aftale, hvor restværdien på den aktive aftale påføres som nettoprisen på stilstandsaftalen. Aftalerne bindes sammen med et link, men forbliver to individuelle, da det lovgivningsmæssigt er påkrævet sådan.

eSKAT

Der stilles i dag utroligt høje krav til kreditvurdering af kunder for at mindske svindel, før der indgås en finansieringsaftale. Derfor har vi udviklet en integration mod Noitso, som kan sørge for at indhente eSKAT med lønsedler, årsopgørelser mv. På baggrund af disse (og jeres egne data om slutkunderne) kan I udføre en grundig kreditvurdering i forbindelse med lån. 

Noitso er integreret med kreditvurderingsmodulet i BCC, hvor konsulenterne kan danne sig et overblik over de data, som Noitso har indhentet. Derudover er det integreret med Digital Onboarding, som bl.a. kan bruges til at indhente samtykke fra kunden. 

Kreditvurdering

Med kreditvurderingsmodulet i Bytelab Car Commerce er det muligt at foretage en grundig kreditvurdering af kunder, som ønsker finansiering. Kreditvurderingen er bygget sammen med modulerne Digital Onboarding og eSKAT, hvilket gør det meget nemmere at indhente relevante oplysninger og behandle dem efterfølgende. Kreditvurderingen laver desuden automatiske opslag i RKI for at tjekke for anmærkninger. Derudover er det muligt (ved kreditvurdering af erhvervskunder) at indhente regnskabstal fra Experian.

I kreditvurderingen findes ligeledes en betalingsplan (amortiseringsplan), som giver et overblik over tilbagebetalingsraterne med tilhørende renteudgift og restværdi mv. 

Integration mod JATO

Med denne integration kan hele JATO’s bil- og udstyrskatalog importeres direkte i Bytelab Car Commerce, så biler med tilhørende specifikationer og billeder er nemt tilgængelige. Læs mere om JATO her

Det betyder bl.a., at biler kan konfigureres nemt og hurtigt med alle udstyrslinjer tilgængelige. Derudover sikrer BCC, at diverse udstyrsafhængigheder overholdes, så man ikke risikerer at lave ugyldige udstyrskombinationer hvad angår pakker og enkelte stykker udstyr.

Se nedenfor, hvordan vores konfigurator fungerer med JATO.

Integration mod Monthio

Det er påkrævet ved lov at udføre kreditværdighedsvurderinger af kunder, som ønsker finansiering. For at udføre en korrekt KVV af en kunde skal der indhentes en række fortrolige økonomiske informationer i form af lønsedler, årsopgørelser og diverse skatteoplysninger. Al dette skal bruges til at udregne kundens rådighedsbeløb for på den måde at vurdere, om kunden er kreditværdig nok til en bestemt type finansiering.

Vi har i den forbindelse udviklet en smart integration mod Monthio, som gør det muligt for leasing- og finansieringsvirksomheder at indhente samtykke fra kunder for derefter at få adgang til de nødvendige økonomiske oplysninger om dem.

 

Integration mellem Bytelab Car Commerce og Monthio

Administrationsflowet mellem Bytelab Car Commerce og Monthio er simpelt dog effektivt. Først oprettes en sag i BCC, hvorefter denne sendes til kreditvurdering. Når dette sker, oprettes automatisk en kopi af sagen hos Monthio, hvorefter den pågældende kunde modtager en mail med et samtykkelink. Via dette link kan kunden udfylde nødvendige informationer og samtidig give samtykke til indhentning af eSKAT-oplysninger. Herefter afsluttes sagen i Monthio, hvorefter der i Bytelab Car Commerce kan foretages en kreditvurdering. Læs mere om kreditvurdering i BCC her

Processen gør det både nemt for leasing- og/eller finansieringsselskabet samt kunderne.

Læs mere om Monthio her

Faktureringsinterface

Faktureringsinterfacet er et tilkøbsmodul i Bytelab Car Commerce, som er med til at sikre, at alle korrekte informationer bliver påført en sag - før den sendes videre til et ERP-system.

Modulet tager udgangspunkt i det data, som er anført, da kontrakten blev genereret. Brugeren har her mulighed for at tilføje og/eller korrigere data - inden dette sendes videre til ERP-systemet. Der kan uploades særskilte fakturaer på hver enkelt leverandør, som også kan sendes med over i ønskede ERP-system.

Med interfacet er det samtidig muligt at berige en sag med informationer, som ikke var tilgængelige i tilbudsprocessen - såsom leasingkode. 

Har priser på stålprisen, ekstraudstyr mv. ændret sig, kan det nemt ændres i faktureringsinterfacet blot ved at indtaste differencen som en korrektion. Er der dokumenter, der skal tilføjes kan det ligeldes gøres nemt samt at sende dem efterfølgende til ønskede personer. 

Se nedenfor, hvordan faktureringsinterfacet virker.

© Stacc Bytelab 2024 - Designed by Creative ZOO