Her kan du læse om modulerne til Bytelab Insurance System

Opsætning og brugerhierarki

I BIS’ brugeradministration oprettes forsikringsselskabet med en særlig organisationstype ”Forsikringsselskab”. Her angives selskabets navn, adresse og kontaktoplysninger. Under organisationen er det nemt at give relevante brugere rettighed til at administrere løsningen. For hver bruger kan I vælge, hvilke funktioner og menuer vedkommende skal have adgang til.

Forhandleradministration

Det er let og ukompliceret at oprette de forhandlere, I som forsikringsselskab samarbejder med. Dette gøres ved hjælp af forhandlerimportfunktionen, hvorigennem I kan søge en forhandler frem i Bilinfo.net, som herefter markeres som samarbejdspartner. Søgningen på forhandlere sker via CVR-nr., og der kan tilknyttes et agenturnummer for hver forhandler.

Derudover er det muligt at samle statistik over, hvilke sælgere der har overført visse sager gennem SalesClub. Dette er bl.a. brugbart i forbindelse med korrekt afregning af bonus.

Salgskanaler

Det er muligt at opsætte salgskanaler i Bilinfo.net, hvilket er en måde at gruppere og profilere produkter på.

For hver salgskanal kan der opsættes, hvilke produkter der skal være synlige i kanalen, samt hvilke forhandlere I ønsker der skal tilknyttes til hvert produkt. Forhandlerne bliver hentet fra brugeradministrationen, hvor det er muligt at angive agentur nr., og om forhandleren skal være aktiv. Derved vil forhandleren kun blive præsenteret for de salgskanaler og produkter i Bilinfo.net, der er blevet tilladt. Derudover er det også muligt at angive hvilke bilmærker, der er tilladte.

Produktadministration

I produktadministrationen kan der opsættes de forsikringsprodukter og kampagner, forhandlerne skal præsenteres for i Bilinfo.net. Det giver bl.a. mulighed for at navngive hvert enkelt forsikringsprodukt og bestemme, hvornår dette skal være gyldigt.

Det er muligt at opsætte en række vilkår på produkterne, hvor man bl.a. kan angive bilens maksimale alder, betalingstermin, samt om produktet skal tillades på brugte biler, nye biler, erhvervskunder eller private kunder. Derudover kan det for hvert produkt angives hvilke mærker, modeller og varianter, dette må benyttes på.

Præmieopsætning

Det er muligt at opsætte priser ud fra forskellige variable parametre. Disse udvælger I selv baseret på jeres individuelle behov. Parametrene omfatter bl.a. kundetype, kundens alder, og antal skadefri år. Derudover kan bilens motorstørrelse og det årlige kilometerantal tilføjes. Der kan endvidere angives selvrisiko for de forskellige kombinationer.

Statistik

I statistikmodulet er det bl.a. muligt at eksportere statistik på forskellige niveauer og perioder. Ydermere kan der sendes statistik data til jeres egne systemer samt daglige udtræk via mail. Der er flere søgemuligheder i statistikmodulet, som bl.a. indbefatter periode, produkt og forhandlere. Statistikken vises pr. forhandler, sælger og mærke.

Email-system

Når der udstedes en forsikring i Bilinfo.net, kan der sendes en e-mail til kunden med samtykke og information om forsikringen. E-mail skabelonen udformes efter jeres ønsker og behov, hvor det bl.a. er muligt at oprette flette-felter. Det er Bytelabs mailserver, som er standard for domænet til at afsende mails, dog vil det være jer, der vil fremgå som afsender og sættes som modtager, hvis man besvarer mailen. Det er endvidere muligt at udarbejde en integration til jeres mailserver, således I kan benytte jeres eget domæne som afsender.

© Stacc Bytelab 2024 - Designed by Creative ZOO