Vi leverer værdiskabende softwareløsninger, som er skræddersyet til virksomheder inden for lån og leasing

Jeres softwarepartner i bilbranchen

Professional Services er jeres sparringspartner til udvikling af softwaresystemer til lån og leasing. Vi leverer 100 % skræddersyede digitale løsninger til små og store virksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Vi opererer i spændingsfeltet mellem IT og finans med innovative fintech-løsninger, som hjælper vores kunder med alt fra leadgenerering, tilbudsgivning, kontrakthåndtering og administration af forsikrings-, finansierings- og leasingkontrakter.

Vores ydelser

Rådgivning og sparring

Som partner til finansielle virksomheder i Norden har vi i mere end 15 år opbygget en bred viden inden for leasing og finansiering. Vi har styr på komplekse skatteberegninger, gældende lovgivning og relevante markedsforhold i bilbranchen, som gør os til den rette samarbejdspartner til jeres næste IT-projekt.

Rådgivning og sparring

Udvikling og integration

Med vores mangeårige erfaring i udvikling af skræddersyet fintech-løsninger til bilbranchen har vi oparbejdet en bred vifte af kompetencer, hvorfor vi gang på gang formår at sammenkæde flere af de nyeste teknologiske muligheder, brugervenlige designs og funktionelle ERP-integrationer til én værdiskabende softwareløsning.

Udvikling og integration

Portaler og moduler

Jeres næste softwareløsning kan moduleres af både skræddersyede frontend- og backend-systemer, som kobles sammen i en gennemarbejdet og stabil løsning, hvorfra I kan håndtere alt fra leadgenerering, tilbudsgivning, onboarding, kreditvurdering, digital signering, kontraktadministration mv.

Portaler og moduler

Drift og videreudvikling

Vi er de bedste til at stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af jeres nye skræddersyet softwareløsning - fordi vi har bygget den. Vi kan hurtigt lave justeringer i eksisterende funktionalitet og/eller udvikle nyt, når I ønsker det. Dermed er I altid sikret den mest tidssvarende løsning, som dækker jeres behov.

Drift og videreudvikling
Rådgivning og sparring
Udvikling & integration
Portaler & moduler
Drift og videreudvikling

Som partner til finansielle virksomheder i Norden har vi i mere end 15 år opbygget en bred viden inden for leasing og finansiering. Vi har styr på komplekse skatteberegninger, gældende lovgivning og relevante markedsforhold i bilbranchen, som gør os til den rette samarbejdspartner til jeres næste IT-projekt.

Rådgivning og sparring

Med vores mangeårige erfaring i udvikling af skræddersyet fintech-løsninger til bilbranchen har vi oparbejdet en bred vifte af kompetencer, hvorfor vi gang på gang formår at sammenkæde flere af de nyeste teknologiske muligheder, brugervenlige designs og funktionelle ERP-integrationer til én værdiskabende softwareløsning.

Udvikling og integration

Jeres næste softwareløsning kan moduleres af både skræddersyede frontend- og backend-systemer, som kobles sammen i en gennemarbejdet og stabil løsning, hvorfra I kan håndtere alt fra leadgenerering, tilbudsgivning, onboarding, kreditvurdering, digital signering, kontraktadministration mv.

Portaler og moduler

Vi er de bedste til at stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af jeres nye skræddersyet softwareløsning - fordi vi har bygget den. Vi kan hurtigt lave justeringer i eksisterende funktionalitet og/eller udvikle nyt, når I ønsker det. Dermed er I altid sikret den mest tidssvarende løsning, som dækker jeres behov.

Drift og videreudvikling

Tilfredse kunder

Vi har leveret løsninger til små og store leasing- og finansieringsselskaber i både ind og udland. Fælles for dem alle har været et ønske om at digitalisere deres forretning, så den tunge administration mindskes for at styrke deres konkurrenceevne.

Projektstyring fra start til slut

Vores kunder er altid knyttet tæt til hvert projektforløb, hvor vi sikrer en tæt dialog og involvering fra projekts start til endelig implementering og efterfølgende drift. Og vores erfarende projektledere styrer forløbet sikkert og sørger for den rette fremdrift, så projektet altid leveres til tiden.

01
Behovsafdækning
02
Foranalyse & kickoff
03
Softwareudvikling
04
Test & implementering
05
Drift & videreudvikling

Behovsafdækning

I den indledende fase får vi et godt indblik i jeres ønsker og behov til en fremtidig fintech-løsning fra Stacc Bytelab. Vigtige fokuspunkter vil være indsigt i jeres nuværende løsning, daglige arbejdsgange, tekniske setup, ønsker til en helt ny løsning eller ønsker til nye funktioner i en eksisterende løsning, diverse tekniske og procesmæssige afhængigheder, jeres tekniske ressourcer mv.

Til at få den nødvendige indsigt afholder vi det nødvendige antal møder, hvor relevante nøglepersoner deltager med henblik på at behovsafdække og afstemme forskellige løsningmuligheder med afsæt i ovenstående punkter.

Med udgangspunkt i møderne udarbejder Stacc Bytelab et oplæg med tilhørende overslag på hele projektet, så I får et godt og detaljeret overblik over projektets omfang. Dernæst udarbejder Stacc Bytelab en plan for fase to, hvor en foranalyse skal sikre projektets succes.

Checklist

Foranalyse & kickoff

I fase to tager vi et spadestik dybere og inddrager flere personer i forløbet. Vi afholder en række workshops, hvor yderligere detaljer bliver afklaret omkring de forskellige krav og ønsker til løsningen og afledte problemstillinger. Stacc Bytelab samler resultaterne fra hele foranalysen i en projektaftale med tilhørende estimater. Når vi når til enighed om projektets indhold og økonomi, planlægges igangsætningen af projektet.

Inden projektet igangsættes afholder vi et fælles kickoff-møde, hvor hele udviklingsteamet og den tilhørende projektleder deltager sammen med nøglepersoner hos jer for at lære hinanden bedre at kende og skabe fundamentet for et godt fremtidigt samarbejde parterne imellem.

Checklist

Softwareudvikling

I fase tre påbegynder vi udviklingen af jeres nye softwareløsning. Selve udviklingen styres efter principperne i SCRUM, som er en agil arbejdsform inden for softwareudvikling. Her arbejder teamet i en frekvens af 14 dages perioder (sprints) med løbende delleverancer, demo og kundetest. Inden hver periode planlægges opgaver, som matcher den kapacitet, der er til rådighed.

Ved kun at planlægge konkrete udviklingsperioder á 14 dages varighed kan vi sikre et kontinuerligt flow i udviklingen. Og kommer der pludseligt nye behov, kan vi hurtigt tilpasse udviklingen og få opgaverne planlagt ind i et sprint.

Under hele udviklingsfasen holder vi en tæt dialog, så I kan følge med i udviklingen og samtidig være med til at påvirke planlægningen fremadrettet.

Checklist

Test og implementering

Under udviklingsforløbet foretages der løbende test og godkendelser af leverancerne fra de forskellige sprint. Hvert testforløb sker i samarbejde med Stacc Bytelab og jer, hvor relevante medarbejdere tester elementerne grundigt igennem. Ved eventuelle fejl/mangler bliver disse håndteret hurtigst muligt.

Når hele udviklingsforløbet afsluttes, foretages en gennemgribende test af den endelig softwareløsning for at sikre, at den fungerer korrekt. Vi vil foretage diverse belastningstests for at se, hvordan løsningen håndterer presset, og I vil samtidig teste ved at simulere den daglige brug af løsningen.

Checklist

Drift og videreudvikling

Efter endt test sikrer vi den endelige implementering, hvor løsningen idriftsættes hos jer enten onsite eller som en hosted løsning hos Stacc Bytelab. Vælger I en hosted løsning, får I stabilitet og garanti for en høj oppetid.

Vi kan ligeledes tilbyde support, samt løbende videreudvikling, så softwareløsningen forbliver værdiskabende for jeres forretning.

Checklist

Vores integrationspartnere

Vi har igennem mange år udviklet en række forskellige integrationer mod partnere i bilbranchen. Disse integrationer sikrer en endnu højere effektivitet for vores kunder, når de beregner tilbud på lån og leasing, administrere biler, kreditvurderer privatpersoner og virksomheder, genberegner køretøjer og digital signerer dokumenter.

Og mange flere…
Mikael Foged

Mikael Foged

Chief Commercial Officer

Telefon: 87 11 33 24
Email: mikaelf@stacc.com

Ønsker du at høre mere om mulighederne med en skræddersyet softwareløsning fra Stacc Bytelab, står jeg naturligvis til rådighed.

© Stacc Bytelab 2024 - Designed by Creative ZOO